CELOVITA STORITEV. Od ideje do uporabe.

Z odločitvijo za sodelovanje z nami, boste dobili partnerja in svetovalca za celoten proces realizacije vaše investicije: od ideje o investiciji do uporabnega dovoljenja zgrajenega objekta in predaje objekta uporabniku. Poleg lastnih strokovnjakov ob kompleksnih nalogah k sodelovanju pritegnemo tudi referenčne zunanje strokovnjake glede celovitosti projekta vključno z dokumentacijo presoje vplivov na okolje.

Naše storitve tako obsegajo: 

Projektni del:

 • podloge za uskladitev prostorskega akta,

 • idejna zasnove in ocene investicije,

 • celotna projektna dokumentacija:

  • idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),

  • dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

  • projekt za izvedbo (PZI),

  • projekt izvedenih del (PID),

 • priprava dokumentacije za legalizacijo objektov,

 • celotni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

 Investitorski inženiring:

 • priprava razpisnega gradiva,

 • analiza prejetih pogodb,

 • sodelovanje pri pripravi izvajalskih pogodb,

 • nadzor izgradnje in obračunov plačil izvajalcem,

 • priprava gradiva za tehnični pregled,

 • pridobitev uporabnega dovoljenja,

 • predaja objekta uporabniku.

 Veseli bomo vašega sodelovanja z nami.