O podjetju


T: 01-589-77-10

 
Banner_Podjetje.png
 
 

O nas

TRADICIJA IN NOVA ZNANJA. Tri desetletja izkušenj in osvajanja lokalnih specifik.

V podjetju za inženiring in projektiranje IB-TECHNO d.o.o. radi rečemo, da nas vodi zrelost, podprta z elanom mladosti. Ustanovljeni leta 1991, ko je kot samostojna zaživela tudi naša država, že od prvih korakov sledimo predanosti na vseh nivojih. Začetna znanja, ki jih je vodstvo podjetja osvojilo v Industrijskem biroju in tujini, so v skoraj treh desetletjih nadgradile izkušnje stalno nastajajočih novih metod projektiranja. Vodilo nas je spremljanje razvoja trendov in novih znanj o tehnologijah gradnje, vodile so nas izkušnje in osvajanja lokalnih specifik pri postopkih, vezanih na pridobitev gradbenih uporabnih dovoljenj. S popolno predanostjo vsakemu projektu smo osvojili tako specifična znanja kot izpopolnjene metodologije ter procese dela, ki nam omogočajo, da vedno znova naročnikom zagotavljamo kakovostne storitve in spoštovanje dogovorjenih terminskih rokov.

Svojo vlogo v slovenskem in tujem prostoru smo tekom let definirali skozi storitve investicijske gradnje in procesne tehnologije, pri čemer je slednja v letu 2018 prešla v družbo TECHNO GROUP d.o.o.,  sodelovanje s skupnim nastopom pa se še nadaljuje. Prav tako redno sodelujemo tudi s stalnimi zunanjimi sodelavci in projektivnimi biroji, s katerimi zadostimo celovitosti naše ponudbe na področju projektiranja in investitorskega inženiringa v vseh potrebnih segmentih. Ves čas skrbimo za pretok znanj in izkušenj, zato nas danes podpisujejo celovitost in interdisciplinarnost, predvsem pa interna kultura povezovanja, deljenja, sodelovanja.

Lahko rečemo, da je naša ključna usmeritev naročnikom zagotoviti storitev od ideje pa do uporabe objekta.

VREDNOTE. Odraz podjetja in posameznikov.

Predanost prevzeti nalogi, preglednost našega dela in stalna prilagodljivost aktualnem stanju pri napredovanju projekta, predvsem pa upoštevanje zahtevanih rokov so ključne vrednote, ki usmerjajo naše delovanje.

Izhajajo iz dobrega poznavanja in zavedanja, kako pomemben je investitorju vsak projekt, ne glede na njegovo obsežnost. Razumemo, kakšno vlogo imamo mi kot partnerji pri uspehu projekta ter kako lahko sovplivamo na njegovo optimizacijo in kakovostno realizacijo. Še posebej takrat, ko je poznavanje lokalnih zakonskih specifik in procesov ključnega pomena.

Ponosni smo na to, da si za vsakega naročnika vzamemo čas, se mu posvetimo in zanj definiramo izvedbeno najbolj racionalne in ekonomsko najučinkovitejše rešitve.

Stremimo k skupnem zadovoljstvu ob realizaciji projekta, saj je uspešen rezultat tudi poklon našim prizadevanjem in usklajenemu timu. Največja nagrada in priznanje za naše delo pa nam je naslednje naročilo istega naročnika.

EKIPA. Povezana, interdisciplinarna, predana.

Če je predanost med ključnimi vrednotami podjetja, ta še toliko bolj velja za posameznike, ki sestavljajo naš tim. Organizacija internega dela in procesi projekta spodbujajo njihovo sodelovanje, timsko delo v pravem pomenu, kar se kaže v preciznosti, odgovornosti in proaktivnosti pri vsakem projektu.

RAZVOJNA STRATEGIJA. Ohraniti elan in srčnost do dela.

Vsak objekt v svoje okolje vnaša svojo identiteto. V sebi nosi odraz časa, v katerem je nastal, ter energijo ljudi, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju. Ekipa podjetja IB-TECHNO je danes v sodelovanju s stalnimi zunanjimi sodelavci in partnerji, sposobna strokovnega, interdisciplinarnega, svetovalskega pristopa k vsakem projektu, zato z veseljem zapišemo, da so naše ambicije za prihodnost usmerjene predvsem v širitev znanj, osvajanj novih tehnologij in trendov.


 
 

Pišite nam


Obiščite nas