C_001.jpg
 

HELIOS R6

Leto dokončanja: 2018
Odgovorni vodja projekta: Iztok Avbelj, u.d.i.k.i.
Projektant arhitekture in gradbenih konstrukcij: IB-TECHNO d.o.o.
Neto tlorisna površina: 692 m2

 
 

SCT Betonarna

Leto dokončanja: 2008
Odgovorni vodja projekta: Iztok Hočevar, u.d.i.g.
Arhitektura:
Neto tlorisna površina: 2.113 m2
Zunanja ureditev: 6.824 m2